Nationalmuseets Arbejdsmark 2006

 

I konebådenes kølvand - en rejse tilbage til Kap Farvel distriktets forunderlige historie. 
Af Einar Lund Jensen og Hans Christian Gulløv 

Hverdagens industrialisering - Andelsbyen på Frilandsmuseet. 
Af Niels Erik Jensen og Rikke Bengtha Ruhe 

Gregers Jensen - læge, samler og fotograf i Congo. 
Af Finn Kudsk, Jesper Kurt-Nielsen og Espen Wæhle 

Kirkefædrene på Marmorkirken. En unik samling zinkstatuer restaureres. 
Af Torben Holst og Trine Neble

Hos havnekaptajnen på St. Thomas for 150 år siden. 
Af Inge Mejer Antonsen 

Hoby - en stormandsslægt fra tiden omkring Kristi fødsel. 
Af Susanne Klingenberg 

Engelsborg - et befæstet orlogsværft på Slotø i Nakskov Fjord. 
Af Nils Engberg og Jørgen Frandsen 

Om at udstille besættelsen. "Spærretid" på Nationalmuseet. 
Af Esben Kjeldbæk 

Hertug Ulrik den Ældres kiste i Roskilde Domkirke. 
Af Anette Kruse og Karen Stemann-Petersen 

Smykker fra Smørenge - endnu et spændende fund fra Bornholms yngre jernalder. 
Af Michael Vennersdorf, Birthe Gottlieb og Ulrich Schnell 

Gundestrupkedlen og naturvidenskaberne. 
Af Svend Nielsen 

"De herlige græske Vaser". P.O. Brøndsted og Vhristian VIII's Vasekabinet. 
Af Bodil Bundgaard Rasmussen


Vi vil gerne høre fra dig