Kundeservice

Velkommen til Kundeservice. Her kan du blandt andet læse om fragt – og fragtpriser, returret, reklamation og lidt om, hvem der gemmer sig bag skærmene i denne ende af internettet.

Vores direkte nummer er 41206851, hvor du kan få fat i os fra 9.30-15.30.

Reklamation, retur- og fortrydelsesret

Retur- og fortrydelsesret:

Du har ret til at fortryde købet uden begrundelse inden for 14 dage. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjepart, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os beslutningen om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.  Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Beløbet vil blive overført direkte til din bankkonto, så du bedes angive dit kontonummer på kopien af ordrebekræftelsen.

Hvis du ønsker at bytte en vare til f.eks. anden størrelse, kan varen returneres med kopi af ordrebekræftelse og angivelse af bytteønsket. Vi beregner os porto ved ombytning.

Returvarer sendes til Museumsbutikken, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. 


Reklamation:

Hvis der ved modtagelse af varen konstateres fejl og skader, skal du kontakte museumsbutikken indenfor 8 dage efter modtagelse. Send en mail med angivelse af ordrenummer til butik@natmus.dk og vi vil sende en pakkelabel, så du undgår at skulle betale porto. Erstatningsvaren vil blive afsendt straks efter modtagelse af den returnerede vare. Du har ret til at reklamere i op til 2 år efter et køb, hvis der konstateres produktionsfejl ved varen. Efter 6 måneder er det dog dig, der skal bevise, at der tale om en produktionsfejl. 

Finder du behov for at klage over en vare eller andre elementer af din oplevelse af din handel med os, er du naturligvis altid velkommen til at skrive eller ringe. Vi lytter til al kritik (og også gerne ros).

Skulle problemerne, mod forventning, ikke blive løst ved en samtale med os, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her via denne webadresse: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: butik@natmus.dk

Ansvar:

Online køb er i øvrigt omfattet af de regler, der fremgår af Dansk markedsføringslov og Dansk lov om visse forbrugsaftaler.

Cookies:

Museumsbutikken benytter sig af cookies. Du kan læse mere om regler og lovgivning omkring cookies her.


Vi vil gerne høre fra dig