Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab er et af Europas ældste, endnu fungerende, antikvariske selskaber. Selskabet blev grundlagt i 1825 under navnet Det Nordiske Oldskriftselskab af en kreds af mennesker med interesse for Nordens fortid – i særdeleshed dengang de islandske sagaer, kaldet oldskrifter.Selskabet har til formål at støtte og udbrede kendskabet til Danmarks og det øvrige Nordens kulturhistorie i oldtid og middelalder. Dette gøres bl.a. gennem udgivelse af bøger og tidsskrifter.