Nationalmuseets Arbejdsmark 2003

De glemte dale. Et forskningsprojekt i regnskovene i det nordøstlige Peru. 

Af Inge Schjellerup

Diger, kreaturer og tekopper. Frilandsmuseets Haubarg Rothelau og landskabet Ejdersteds bondeelite. 

Af Mikkel Venborg Pedersen 

De græsklædte grave. Landsbykirkegården fra grønning til haveanlæg. 

Af Niels Jørgen Poulsen 

Funktionalismens farver. Nye farvearkæologiske undersøgelser af funktionalistiske huse. 

Af Søren Møller og Vibeke Andersson Møller 

Tørvegravning i forhistorisk tid. 

Af Charlie Christensen og Reno Fiedel 

Præventiv konservering - at forebygge er bedre end at helbrede. 

Af Morten Ryhl-Svendsen og Tim Padfield 

Et museum for Horserødlejrens historie. 

Af Esben Kjeldbæk og Henrik Skov Kristensen 

Stenalder på den danske havbund. Et nyt forskningsfelt for dansk arkæologi. 

Af Søren H. Andersen 

Kom til mit hus - og bliv der! Huse, deres ejere og gæster på øen Nias i Indonesien. 

Af Bente Wolff 

Herregården Lille Hesbjerg og Birgitte Eleonore Rantzau. Historien om en usædvanlig komtesse og hendes stuer. 

Af Helle Leilund og Mette Boritz 

Nationalsymboler i Europa før og nu - især på mønter. 

Af Jørgen Steen Jensen 

Stenalderbønder på sommerjagt. Bopladsen Storelyng VI i Åmosen. 

Af Eva Koch

 


Vi vil gerne høre fra dig