Vikingekors - guld
Vikingekors - guld
DKK 5.349,00
Trolovelsessmykke med kæde - guld
Trolovelsessmykke med kæde - guld
DKK 5.899,00
Kors - guld
Kors - guld
DKK 6.149,00
Nøglen til himlens port - guld
Nøglen til himlens port - guld
DKK 6.699,00
Roskildekors med kæde
Roskildekors med kæde
DKK 6.999,00
Vikingekors med kristusfigur - guld
Vikingekors med kristusfigur - guld
DKK 7.049,00
Thorshammer - guld
Thorshammer - guld
DKK 7.499,00
Romersk berlok - guld
Romersk berlok - guld
DKK 7.849,00
Kors med ulvehoved - guld - lille
Kors med ulvehoved - guld - lille
DKK 9.449,00
Brakteat med runeinskription - guld
Brakteat med runeinskription - guld
DKK 9.499,00
Lille Thorshammer - guld
Lille Thorshammer - guld
DKK 10.949,00
Thorshammer - guld
Thorshammer - guld
DKK 15.099,00
Kors med ulvehoved - guld
Kors med ulvehoved - guld
DKK 20.500,00