Nationalmuseets guides

Nationalmuseets vejledninger er kronologisk eller temamæssigt opbygget alt efter udstillingen af samlingen og følger denne rum for rum. Bøgerne er rigt illustreret og kan også læses uafhængigt af udstillingen. Vejledningerne er tilgængelige i de nævnte udgaver og findes på dansk og engelsk. The National Museum guides have been chronologically or thematically structured based on the exhibition, and follows it room by room. The volumes are all richly illustrated and can be read independently of the exhibition. For availability in English, please see the language of the text describing the book.